Episode 24

full
Published on:

1st Jul 2023

#24 - Hoe freelancen verandert over tijd, met Lisanne van Sadelhoff

Freelancejournalist Lisanne van Sadelhoff schrijft al meer dan tien jaar columns, boeken en artikelen. Hoe is haar kijk op het freelanceleven in die tijd verandert? Om daar achter te komen gaan Erwin en Sanne in deze aflevering langs bij haar werkplek in Utrecht.

De aanleiding voor het gesprek is zoals elke aflevering een wetenschappelijke publicatie. Deze keer is dat Love, cynicism, wanderlust: the role of emotions in the career trajectories of precarious journalists. Het artikel werd geschreven door Tinca Lukan en Jožica Čehovin Zajc en verscheen in 2023 in Emotions and Society.

Shownotes

Lisanne's website

Pre-order Lisanne's nieuwe boek: We zullen doorgaan

#freelanceleven is een podcast voor Villamedia en wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Steunfonds Reprorecht. Erwin van 't Hofs promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Show artwork for #freelanceleven

About the Podcast

#freelanceleven
Over het dagelijks leven van freelancejournalisten
In #freelanceleven onderzoekt PhD kandidaat Erwin van ‘t Hof hoe de wereld van freelance journalisten eruitziet. En hoe wetenschappelijke papers freelancers kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.

About your host

Profile picture for Villamedia Podcastaccount

Villamedia Podcastaccount