Episode 19

full
Published on:

1st Feb 2023

#19 - Freelance fotojournalistiek, met Salih Kiliç

Aan de hand van een wereldwijde survey naar zorgen onder fotojournalisten gaan Erwin en Sanne het gesprek aan met freelance reportagefotograaf Salih Kiliç. Hij fotografeert onder meer (Rotterdamse) micro-samenlevingen.

Kiliç vertelt in deze aflevering over zijn eigen zorgen, zijn gemengde praktijk, zijn intrinsieke motivatie en waarom fotografen binnen de journalistieke wereld vaak minder aandacht krijgen dan een schrijvende tegenhanger.

Het paper dat als wetenschappelijk fundament voor deze aflevering dient is deze keer: The Future of Professional Photojournalism: perceptions of risk. Het artikel werd geschreven door Adrian Hadland, Paul Lambert en David Campbell en verscheen in 2016 in Journalism Practice.

Meer informatie over Salih Kiliç vind je hier. Volg hem hier op Instagram.

Sanne Poot op Twitter: https://twitter.com/SannePoot

Vergeet niet als freelancer je tarieven jaarlijks te indexeren. De indexatietools van de NVJ vind je hier.

#freelanceleven is een podcast voor Villamedia en wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Steunfonds Reprorecht. Erwin van 't Hofs onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Show artwork for #freelanceleven

About the Podcast

#freelanceleven
Over het dagelijks leven van freelancejournalisten
In #freelanceleven onderzoekt PhD kandidaat Erwin van ‘t Hof hoe de wereld van freelance journalisten eruitziet. En hoe wetenschappelijke papers freelancers kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.

About your host

Profile picture for Villamedia Podcastaccount

Villamedia Podcastaccount